Jak obniżyć koszty w łańcuchach dostaw?

Jak obniżyć koszty w łańcuchach dostaw?

W niedawno opublikowanym opracowaniu „Global forwarding, biggest, fastest savings for global supply chains”, firma C.H. Robinson przyglądnęła się trudnościom na jakie napotykają przedsiębiorstwa przy optymalizacji kosztów w łańcuchach dostaw.Wśród odpowiedzi zebranych od...

Wśród odpowiedzi zebranych od ponad setki menedżerów logistyki, pracujących dla dużych, międzynarodowych firm, widać kilka najczęściej powtarzających się wyzwań i problemów:

  • niewystarczająca transparentność procesów (21,1%)
  • zmieniające się wymagania klientów (19,1%)
  • zarządzanie zapasami (13,2%)

Istotnym problemem jest także wzrost złożoności łańcucha dostaw, na który składają się rosnąca liczba kanałów dystrybucji, klientów, dostawców i partnerów. Utrudnieniem może być też długi czas realizacji kontraktów i oczekiwania na płatność.

Jakie działania można podjąć, by ograniczyć koszty w łańcuchu dostaw?

Jedną z możliwości jest wykorzystanie systemu TMS (Transport Management System) Oprogramowanie TMS zapewnia dogłębny wgląd w przebieg zleceń transportowych. Pozwala kontrolować wydatki na paliwo, śledzić opakowania zwrotne (palety) czy rozliczać czas pracy kierowców. Pełna transparentność działań zapobiega niegospodarności i nadużyciom. System TMS udostępnia szerokie możliwości ograniczania kosztów zleceń transportowych, w tym m.in.:

  • dobór optymalnego pojazdu,
  • łączenie wielu zleceń transportowych,
  • redukcję pustych przebiegów,
  • automatyzację planowania zleceń transportowych (szablony).

Oprogramowanie Transport Management System ułatwia zarządzanie kosztami również firmom operującym w modelu 3PL. Zawarta w systemie baza podwykonawców pomaga wytypować podmiot, który proponuje najlepsze warunki dla realizacji danego zlecenia. System TMS powinien też usprawnić obieg dokumentacji rozliczeniowej z kontrahentami, a co za tym idzie przyspieszyć płatności.

Współpracuj z ekspertami celnymi

Często zmieniające się przepisy celne i nasilające się w wielu państwach dążenia do protekcjonizmu, znacząco zwiększają ryzyka dla przedsiębiorstw uczestniczących w międzynarodowej wymianie handlowej. Asysta ekspertów lub firm specjalizujących się w obsłudze zagadnień celnych, pozwala ustrzec się przed kłopotami podczas odprawy, mogącymi skutkować opóźnieniem dostawy czy nawet zawróceniem pojazdu.

Zapewnij płynną obsługę samochodów przy magazynach

Systemy Yard Management System (YMS) i Dock Scheduling (DS) pozwalają w automatyczny sposób zarządzać ruchem pojazdów na parkingu i przy dokach przeładunkowych magazynu. Programy znacząco ułatwiają planowanie wizyt, zapobiegają tworzeniu się kolejek i przyspieszają sam proces obsługi. Wdrożenie tych systemów, powinno zmniejszyć koszty obsługi, ryzyko kar za przetrzymanie pojazdów, a także obniżyć koszty osobowe.

Optymalizuj poziom zapasów

O właściwy stan zapasów w firmie pomagają zadbać systemy klasy WMS (Warehouse Management System). Oprogramowanie to, dzięki prowadzonej na bieżąco analizie danych historycznych, ułatwia ustalenie optymalnej ilości zapasów dla każdego artykułu. Konfigurowalne alerty powiadomią użytkownika o niebezpiecznie niskim stanie zapasów, pozwalając w porę uzupełnić braki. Systemy WMS ułatwiają zarządzanie zapasami w modelu just in time, co znacznie ogranicza koszty magazynowania i ryzyko przeterminowania produktów.

Zacznij automatyzować

Automatyzacja uniezależnia przedsiębiorstwa od dostępności siły roboczej i pozwala znacząco ograniczyć koszty pracownicze. Obszarem łańcucha dostaw, w którym jako pierwszym zaczyna się szeroko stosować rozwiązania automatyki i robotyki jest magazynowanie. Automatyczne magazynowanie i kompletacja cechują się nieosiągalną wcześniej szybkością i jakością. Inwestycja w automatykę, z powodu szybko rosnących kosztów pracy, to dodatkowo coraz krótszy okres zwrotu.

Zmierzaj ku elastyczności

Rosnąca zmienność w oczekiwaniach klientów jest znakiem dzisiejszych czasów. Standardem stają się wyśrubowane normy oczekiwania na dostawę i wąskie okna czasowe odbioru towaru. W wyjściu naprzeciw tym oczekiwaniom, pomagają systemy zarządzania transportem (TMS) i oknami czasowymi (DS). Ułatwiają one planowanie operacji logistycznych, nadzór nad ich realizacją, zmianę priorytetów i dostosowanie się w przypadku wystąpienia zmiany.

To tylko kilka z wielu możliwości optymalizacji kosztów w łańcuchach dostaw. Wybór najlepszych rozwiązań powinna ułatwić identyfikacja i analiza źródeł marnotrawstwa, a także ocena potencjalnych skutków wdrożenia nowego rozwiązania.

Poleć ten artykuł:

Polecamy