Raport Webfleet Solutions: 61% pojazdów flot komercyjnych w Europie gotowych do elektryfikacji

Raport Webfleet Solutions: 61% pojazdów flot komercyjnych w Europie gotowych do elektryfikacji

Analiza danych ze 100.000 pojazdów z całej Europy pokazuje znaczny potencjał wykorzystania pojazdów elektrycznych (EV) na potrzeby flot komercyjnych. Ponad jedna trzecia flot, składających się z samochodów osobowych i lekkich pojazdów dostawczych (LCV), mogłaby w całości przełączyć się na pojazdy elektryczne.

Badanie jest oparte na nowym Raporcie dotyczącym możliwości elektryfikacji floty w rozwiązaniu WEBFLEET, który bazując na danych o realizowanych podróżach, przedstawia zalecenia odnośnie tego, czy pojazd z silnikiem spalinowym (ICE) można zastąpić elektryczną alternatywą. 

Zdecydowana większość samochodów osobowych i lekkich pojazdów dostawczych, obecnie wykorzystywanych do celów komercyjnych w Europie, mogłaby zostać zastąpiona modelami elektrycznymi. Ponadto ponad jedna trzecia flot, wykorzystujących auta osobowe i lekkie pojazdy dostawcze, mogłaby operować wyłącznie w oparciu o pojazdy elektryczne. To jedne z najważniejszych wniosków z nowego raportu Webfleet Solutions, wiodącego europejskiego dostawcy rozwiązań w obszarze telematyki. Badanie opiera się na zanonimizowanych i zagregowanych danych, dotyczących użytkowania ponad 100.000 pojazdów przez ponad 5.000 klientów flotowych w całej Europie.

Dzięki wykorzystaniu Raportu dotyczącego możliwości elektryfikacji floty, nowej funkcjonalności w rozwiązaniu WEBFLEET do zarządzania, można określić, które pojazdy ICE mogłyby zostać zastąpione elektrycznymi alternatywami w oparciu o pokonywany codziennie dystans. Na potrzeby tej analizy przyjęto założenie, że gdyby pojazd pokonywał mniej niż 300 km dziennie przez okres 12 miesięcy, wówczas mógłby on zostać zastąpiony pojazdem elektrycznym. Maksymalny dzienny dystans jazdy wynoszący 300 km odzwierciedla średni zasięg najpopularniejszych modeli samochodów elektrycznych i LCV obecnie dostępnych na rynku.

Najważniejsze wnioski z badania:
  • 61% pojazdów komercyjnych w Europie mogłoby zostać zastąpionych elektryczną alternatywą,
  • 82,8% klientów flotowych mogłoby zastąpić co najmniej jeden ze swoich pojazdów modelem elektrycznym,
  • 57% flot mogłoby zastąpić co najmniej połowę ze swoich pojazdów pojazdami elektrycznymi,
  • 34,4% flot mogłoby zastąpić wszystkie pojazdy w swojej flocie pojazdami elektrycznymi,
  • gdyby wszyscy analizowani klienci, zgodnie z szacunkami, przełączyli się na pojazdy elektryczne, ich łączne zużycie paliwa spadłoby o ponad 42%, a zużycie oleju napędowego o ponad 30%. Dzięki redukcji zużycia paliwa ich łączna emisja CO2 zmniejszyłaby się o 31%.

– Dla osoby, która zarządza flotą, przy rozważaniu przejścia na pojazdy elektryczne, szczególnie ważna jest odpowiedź na pytanie: czy pojazd elektryczny będzie w stanie wydajnie i bezpiecznie realizować przejazdy, jakie ma zaplanowane w codziennym harmonogramie? – wyjaśnia Taco van der Leij, Wiceprezes Webfleet Solutions Europe. – Dane telematyczne mogą pomóc odpowiedzieć na to pytanie i aktywnie wspierać zarządzających flotą w procesie wprowadzania pojazdów elektrycznych. Agregacja danych z tysięcy pojazdów na drodze służy jako jedna z ważnych wskazówek pozwalających ocenić potencjał elektryfikacji flot w Europie.

Najlepiej przygotowane do elektryfikacji są floty w UK, Niderlandach i Francji, Polska poniżej średniej europejskiej

We wszystkich państwach objętych badaniem, co najmniej połowa wszystkich komercyjnych pojazdów osobowych i LCV mogłaby zostać zastąpiona pojazdami elektrycznymi. Według uzyskanych danych Zjednoczone Królestwo i Niderlandy to kraje o najwyższym potencjale elektryfikacji. W obu tych krajach 70% pojazdów z flot mogłoby zostać zelektryfikowanych, za nimi znajdują się Francja (67%) i Niemcy (61%). Znamienne jest to, że kraje te odznaczają się również dużą dostępnością punktów ładowania. Większość z 144.000 punktów ładowania, dostępnych obecnie w całej Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii, znajduje się w Niderlandach (26%), Niemczech (19%), Francji (17%) i Zjednoczonym Królestwie (13%). Ponadto wiele europejskich miast uchwaliło surowe ograniczenia, mające na celu ograniczenie emisji dwutlenku węgla. Na przykład Londyn dąży do osiągnięcia zerowej emisji wszystkich pojazdów do 2040 roku. Wraz z ograniczeniami w wielu regionach, wprowadzane są zachęty, takie jak znaczące obniżki podatków i dotacje na zakup pojazdów elektrycznych zarówno na użytek prywatny, jak i biznesowy.

W Polsce 49% pojazdów we flotach mogłoby w chwili obecnej zostać zamienionych na pojazdy elektryczne. Choć potencjał elektryfikacji jest niższy niż w innych państwach EU, to biorąc pod uwagę aktualną liczbę pojazdów z napędem elektrycznym na poziomie 20 tys. (dane na koniec lutego 2021 r. wg Licznika Elektromobilności PSPA i PZPM), jego wykorzystanie zdecydowanie wpłynęłoby na obraz transportu w naszym kraju. Zwłaszcza, że za sprawą wejścia w życie w marcu br. unijnej dyrektywy, przewidywany jest znaczący wzrost nowych stacji ładowania aut elektrycznych. Według Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych, tylko w 2021 r. przybędzie ponad 2,2 tys. nowych punktów, a w 2022 r. ich liczba wzrośnie do ponad 11,2 tys.

– Pokonywane odległości dzienne to tylko jeden z elementów układanki. Koszty zakupu i eksploatacji aut, lokalna infrastruktura do ładowania oraz czas ładowania pojazdów elektrycznych to także ważne czynniki dla flot, mające znaczenie przy określaniu, czy pojazdy elektryczne są dla nich praktycznym rozwiązaniem – mówi Van der Leij. – Jednakże dane w tym obszarze są jasne: przejazdy realizowane przez znaczącą większość pojazdów osobowych i LCV we flotach w przeanalizowanych przez nas sektorach, mogłyby również być realizowane przez pojazdy elektryczne. Mamy nadzieję, że ten raport będzie dodatkowym wsparciem i zachętą dla firm, które mają ambicję wprowadzania pojazdów elektrycznych do swoich flot.

O badaniu

Firma Webfleet Solutions przeanalizowała zagregowane i zanonimizowane dane dotyczące przejazdów z 12 miesięcy dla ponad 5.000 flot w całej Europie, które wykorzystują platformę do zarządzania flotą WEBFLEET. W analizie uwzględniono dane z około 100.000 pojazdów. Próbka obejmuje tylko floty, które wykorzystują samochody osobowe i lekkie pojazdy dostawcze (LCV). Sektory gospodarki uwzględnione w badaniu to instalacje techniczne i naprawy, przewóz pasażerów, żywność i napoje oraz usługi profesjonalne. Usługi profesjonalne to termin zbiorczy dla działalności takich jak serwis i konserwacja, naprawy i usługi w terenie.

Dane zostały przeanalizowane z pojazdów z całej Europy w następujących krajach: Austria, Belgia, Francja, Niemcy, Zjednoczone Królestwo, Włochy, Niderlandy, Hiszpania i Polska. Wszystkie dane są zanonimizowane i zagregowane, dzięki czemu nie ma możliwości wyciągania wniosków dotyczących poszczególnych klientów. Zalecenia przedstawione w sprawozdaniu są oparte na dziennym pokonywanym dystansie. Założono, że gdyby pojazd pokonywał mniej niż 300 km dziennie przez 98% dni w ubiegłym roku, wówczas mógłby on zostać zastąpiony pojazdem elektrycznym.

Poleć ten artykuł:

Polecamy