Advanced Supply Chain 2017

Wszystko dla konsumenta – zaawansowane łańcuchy dostaw i technologia

Wspólne przedsięwzięcie dwóch organizacji – BVL International, międzynarodowego stowarzyszenia, wiodącego prym we wdrażaniu założeń Przemysłu 4.0 i Wydawnictwa Eurologistics – konferencja Advanced Supply Chain okazała się doskonałym miejscem wymiany doświadczeń w projektowaniu zaawansowanych łańcuchów dostaw i stosowania najnowszych technologii w branży TSL.

 

Quo vadis, logistyko?

Konferencję rozpoczęło wystąpienie gościa specjalnego – prof. Thomasa Wimmera, dyrektora zarządzającego BVL International z siedzibą w Bremie. Stowarzyszenie skupia ponad 11 tys. osób związanych z logistyką, stanowiąc platformę dla wymiany wiedzy oraz doświadczenia. Ostatnie badanie BVL (BVL Survey 2016/17) przeprowadzone przez Bundesvereinigung Logistik wśród europejskich menedżerów z branży przemysłowej, handlowej i TSL wyraźnie wskazało najistotniejsze trendy w zarządzaniu łańcuchami dostaw i logistyce. Najważniejszym spośród 15 wskazanych trendów okazała się cyfryzacja, której 73% uczestników badania przypisało wysokie lub bardzo wysokie znaczenie. Jednak około połowa respondentów zadeklarowała, że jeszcze nie podjęła się jej wprowadzanie. Jednak, jak zauważa prof. Wimmer – motorem napędzającym przemysł, logistykę czy właśnie digitalizację – jest konsument. To on oczekuje m.in. omnichannelu. A my – logistycy musimy się skupić na konsumencie – miejscu, gdzie zaczyna się łańcuch dostaw.

Wśród trendów wpływających na firmy z zewnątrz wyraźnie wskazać można presję na obniżanie kosztów oraz indywidualizację i złożoność. Ważna okazuje się przejrzystość w łańcuchach dostaw. W porównaniu do badania z 2012 r. znacznie wzrosło znaczenie zrównoważonego rozwoju. Prof. Wimmer wskazał również główne bariery w upowszechnianiu nowych rozwiązań – z badania wynika, że są nimi m.in. problemy związane z brakiem pracowników.

Mobility 4.0

Naszą przyszłością jest New Space – połączenie dwóch światów: realnego i wirtualnego, które powoduje, że musimy jednocześnie stosować i rozwijać technologie analogowe i cyfrowe – zauważył podczas swojego wystąpienia prof. Wojciech Paprocki ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jak będzie wyglądała New Space w dziedzinie transportu drogowego? Rozwój technologii może doprowadzić do wywrotowej innowacji w transporcie – wprowadzenia do ruchu na drogach publicznych pojazdów, które będą się poruszać bez interwencji człowieka. Autonomiczne samochody ciężarowe mogą pojawić się szybciej niż samochody osobowe – uważa prof. Paprocki. W transporcie drogowym pracuje w Europie ok. 3,4 mln kierowców, a podstawowym wyzwaniem w najbliższych latach stanie się ich niedobór. Proces budowania New Space w otoczeniu transportu już się rozpoczął. To upowszechnianie różnych napędów, automatyzacja ruchu, czy ruch autonomiczny w wybranych obszarach. Ułatwienie w transporcie ładunków wynika z powtarzalności przewozów, których część odbywa się w korytarzach transportowych. Wyposażenie autostrad w odpowiednie urządzenia wspierające sterowanie pojazdami umożliwi „odcinkowe” wyłączanie kierowcy z wykonywania czynności prowadzenia pojazdu. Przed nami czas na platooning (jazda w kolumnie pojazdów), który należy traktować jako fazę przejściową w procesie eliminowania lub ograniczania roli człowieka systemu Mobility 4.0.

Partnerstwo w klastrze

Modelem współpracy logistycznej realizowanym z powodzeniem jest współpraca w klastrze. O partnerstwie w łańcuchu dostaw w klastrze nadwozi wymiennych stworzonym przez firmę VIVE Transport opowiadali uczestnikom konferencji Maciej Śledziński, kierownik transportu i spedycji z VIVE Transport i reprezentująca partnera – firmę Omega Pilzno, Joanna Niemiec. VIVE Transport zaprosiło do udziału w klastrze swoich dotychczasowych podwykonawców, którzy na zasadzie spedycyjnej wykonywali usługi transportowe naczepami. Model klastra polega na zunifikowaniu kontenerów pod względem technicznym – zunifikowane nadwozia wymienne BDF charakteryzują się unikatową konstrukcją – można je szybko wypiąć i postawić w dowolnym miejscu załadunku i rozładunku, gdzie mogą pełnić także rolę magazynu, charakteryzują się również większą ładownością (120 m3) od tradycyjnych naczep. To wszystko pozwala użytkownikom na elastyczne zarządzanie.

Partnerstwo wynikające z modelu klastra przynosi wiele korzyści – daje partnerom możliwość wymiany informacji o nowych rynkach, trendach, korzystanie z wypracowanych wspólnie rozwiązań czy tworzenie grup zakupowych i obniżanie kosztów działalności, dzięki efektywnemu wykorzystywaniu zasobów. Model klastra polega więc nie tylko na zunifikowaniu kontenerów, ale także na stworzeniu standardów w takich obszarach jak ubezpieczenia, telematyka, czy planowanie transportu.

Sztuczna inteligencja

Jak działa sztuczna inteligencja? Kiedy stanie się naszą rzeczywistością? Siedem lat temu Google ogłosił strategię: Mobile First – to już nasza teraźniejszość. W tym roku Google ogłosił, że zmierzamy w kierunku sztucznej inteligencji. W tajniki uczenia maszynowego wprowadził uczestników konferencji założyciel niemieckiego start-upu, firmy Cargonexx – Rolf-Dieter Lafrenz. Samouczące się algorytmy stały się bazą nowego modelu biznesowego, funkcjonującego pod nazwą “one-click-trucking”. Jaki wpływ ma cyfryzacja na przemysł transportowy? Spowoduje możliwość bezpośredniego, prostego składania zamówień. Sztuczna inteligencja pomoże nam przewidzieć liczbę, wielkość oraz wartość ładunków i zaplanować najlepszy rodzaj transportu. Sieć transportowa w pełni zautomatyzuje proces zamówień i realizacji przewozów.

Wymiana danych

Elektroniczna wymiana danych, EDI to narządzie wspomagające sprawne zarządzanie zaawansowanymi łańcuchami dostaw. Możemy zintegrować i zautomatyzować skomplikowany system przekazywania informacji między producentem, klientem i sprzedawcą. Alessandro Poma, z Data Interchange, zaprezentował przykład łańcucha dostaw w branży motoryzacyjnej, w którym wdrożono EDI. Na rynku europejskim produkuje się rocznie ok. 20 mln pojazdów, co daje kilkaset trylionów elementów potrzebnych do ich wyprodukowania. Jeden z producentów elementów do produkcji samochodów – firma Nifco, aby bezpiecznie i zgodnie z planami prowadzić produkcję zastosowała platformę do zarządzania procesami zamówień. Wdrożenie EDI pozwoliło na zautomatyzowanie procesów biznesowych w różnych obszarach łańcucha dostaw, skrócenie cyklu: zamówienie – sprzedaż – fakturowanie – dostawa – zapłata i uzyskanie oszczędności.

Jeden ważny operator

Kontraktacja złożona, outsourcing usług logistycznych całościowego łańcucha logistycznego wymaga partnerstwa i otwartości na innowacyjne rozwiązania. Anna Galas, dyrektor ds. rozwoju logistyki kontraktowej Rohlig Suus Logistics, podczas swojego wystąpienia przeanalizowała rodzaje kontraktacji i warunki dla zastosowania najlepszych modeli współpracy. Koncentracja usług u jednego operatora pozwala szukać optymalizacji nie tylko wewnątrz poszczególnych produktów, ale również na ich styku. Współpraca Rohlig Suus z czołowym producentem w branży oświetleniowej oparta została na VMI (Vendor Managed Inventory) i przyniosła klientowi korzyści w różnych obszarach. Lead time wynosi obecnie 1 dzień zamiast 10 tygodni, nastąpiła redukcja stocku o 20%, a redukcja stocku VMI o 60%, a co niezwykle ważne – od momentu rozpoczęcia projektu nie zabrakło komponentów potrzebnych w produkcji. Wypracowany został przy okazji ciekawy model logistyczny dla przepływów komponentów z Azji z wykorzystaniem składu celnego firmy na terenie Polski.

Wyzwania Big Data

Zarządzanie Big Data stanowi jedno z wyzwań dla gospodarki – umiejętność korzystania z nich i właściwego analizowania otwiera wiele możliwości. Technologia 4.0 obecna jest już silnie w logistyce, a coraz częściej stosuje się pojęcie Logistyka 4.0 na określenie digitalizacji procesów logistycznych i biznesowych. Analizowaniu danych w cyfrowym świecie logistyki poświęcił swoje wystąpienie Jacek Tarkowski z firmy Transporeon, która od 17 lat zbiera dane od 65 tys. firm transportowych z ponad 100 krajów. Na platformie Transporeon każdego miesiąca przetwarzanych jest 18 terabajtów danych. Poprawne odczytanie danych pozwala na wybranie najlepszej opcji dostawy, optymalizację w czasie rzeczywistym, czy obniżanie kosztów operacyjnych poprzez łączenie ładunków.

Dane wpływają na zmianę modeli biznesowych – podkreślił Jacek Tarkowski, przedstawiając przykładowe możliwości zarządzania danymi na platformie Transporeon oraz przygotowywane raporty. Zainfekowanie technologią jest trudne, ale później trudno jest z niej zrezygnować. Próbujmy się zainfekować – zaapelował na zakończenie prezentacji.

Logistyka wewnętrzna

O zaawansowanych technologiach w logistyce wewnętrznej i pytaniach, o celowość wprowadzania automatyzacji opowiadał w kolejnej konferencyjnej prezentacji Andrzej Michalski z SSI Schaefer. Czy automatyzacja w łańcuchu dostaw ma sens? Z pewnością jest jednym z najważniejszych trendów. Na decyzję o wprowadzeniu automatyzacji procesów produkcyjnych wpływają przepływy (dobrze prowadzony biznes je zwiększa), zamówienia (w efekcie rozwoju e-commerce zmniejsza się liczba linii zamówień), liczba indeksów, kanały sprzedażowe i obsługa zwrotów. A wyzwaniami są niezmiennie: szybkość obsługi, eliminacja błędów, redukcja kosztów i elastyczność. Co warto zautomatyzować? Po pierwsze, jak podkreślał Andrzej Michalski, aby uzyskać optymalne efekty, należy zanalizować dane, przeorganizować i uprościć procesy, nawet bez wprowadzania automatyzacji. Przegląd rozwiązań i systemów automatyki magazynowej zalecanych do wdrożenia w różnych procesach pozwolił na prześledzenie najnowszych rozwiązań na rynku i pokazał możliwości, jakie dają w codziennej obsłudze składowania, depaletyzacji, czy sortowania. O wprowadzeniu automatyki rozstrzygają szczegóły procesu.

Inwentaryzacja po nowemu

Na zarządzanie magazynem z innej nieco perspektywy spojrzał Patrick Bellart, dyrektor ds. innowacji technologicznych i automatyki w FM Logistic. Próbując odpowiedzieć na pytanie: czy inwentaryzacja może być prosta i przyjemna, przedstawił dwa innowacyjne rozwiązania do zastosowania w tym procesie. Upraszczanie procesu inwentaryzacji ma na celu obniżenie jego kosztów, przyspieszenie zbierania danych i poprawę bezpieczeństwa.

Jednym z rozwiązań stworzonych przez FM Logistic i Hub One jest Inventory Viewer – innowacyjna platforma do automatyzacji procesów inwentaryzacji. Rozwiązanie pozwala na przeprowadzenie procesu za pomocą platformy mocowanej na standardowym wózku. Dzięki skanowaniu palet w ruchu i przesyłaniu danych do systemu WMS proces znacznie się skraca. Zastąpienie klasycznego wózka pojazdem autonomicznym pozwoli całkowicie zautomatyzować inwentaryzację. Drugim rozwiązaniem – będącym jeszcze w fazie testów, jest inwentaryzacja za pomocą dronów.

Wielkie wyzwania

Kolejny model współpracy przy zaawansowanym łańcuchu dostaw przedstawili Marcin Smoła z ID Logistics oraz Kordian Leniarski z Auchan Retail Polska. W 2012 roku Auchan – jedna z największych sieci retail przejął 95 hipermarketów Real we wschodniej Europie. Tak duże przejęcie wiązało się z wielkimi wyzwaniami logistycznymi. Zarządzanie magazynami, regionalizacja sklepów, zarządzenie zapasami i przepływami towarów – każde z tych zagadnień wymagało szczególnego opracowania.

W 2013 roku integrację rozpoczęto od zaadoptowania systemów informatycznych. Kolejnym krokiem była przeprowadzona rok później integracja sklepów, a w 2015 roku unifikacja serwisu. Obecnie Auchan kończy realizację docelowego modelu logistyki. Po przejęciu Reala w Polsce, sieci Auchan przybyło 5 nowych magazynów – w sumie miała ich 8, ulokowane były w pobliżu i obsługiwały podobne regiony. W wyniku współpracy wypracowano model składający się z 6 magazynów. Niezwykle ciekawie przebiegał proces przekształcania magazynu sieci w Mszczonowie. Współpracę partnerzy kontynuują, doskonaląc procesy magazynowe i wprowadzając innowacyjne rozwiązania. Kolejne wyzwania to procesy automatyzacji i obsługi wszystkich kanałów sprzedaży.

Drony na straży centrum logistycznego

O nowym innowacyjnym projekcie – Intermodalnym Logistycznym Centrum Badawczo-Rozwojowym Ritex z pasją opowiadał Arkadiusz Żurek dyrektor generalny w Grupie Ritex. Powstający w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej obiekt będzie sterowany własnym systemem inteligentnego zarządzania, obejmującym cztery zintegrowane systemy składowe: efektywny system energetyczny, innowacyjny system ochrony perymetrycznej i warunków przechowalniczych, inteligentny system oświetlenia we wszystkich strefach oraz system informatyczny zintegrowanego zarządzania procesami logistycznymi. Na terenie Centrum powstanie część przemysłowa, chłodnicza, magazyn wysokiego składowania, ale także przestrzeń do prowadzenie testów i lądowisko dla dronów. Ritex pracuje nad wykorzystywaniem dronów w logistyce (dostawy paczek), a obecnie wykorzystuje je w monitoringu perymetrycznym.

Oczekiwania konsumenta

Zachowania i oczekiwania konsumenta składającego zamówienia w internecie zanalizowała w ostatnim konferencyjnym wystąpieniu dr Aneta Pluta-Zaremba ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. To właśnie e-klient stawia przed menedżerami łańcuchów dostaw nowe wyzwania – dostarczenie przesyłki tego samego dnia, do pracy, za granicę – szybko, tanio, bezpiecznie i z możliwością wygodnego i bezpłatnego zwrotu. Trendy w e-commerce stanowią obecnie nie lada wyzwania dla logistyki.

E-klienci coraz mniejszą wagę będą przywiązywać do ceny zakupów, oczekiwać zaś będą możliwości zakupów przez wiele kanałów, dostępności asortymentu, a także logistyki, która zapewni im pełną kontrolę w procesie logistycznym (customer centric). Na znaczeniu zyskuje czas dostawy, zdefiniowane okienko doręczenia paczki oraz dostawy tego samego dnia, wybór opcji dostawy i zwrotu spośród kilku dostępnych na rynku, a w przyszłości włączenie konsumenta w tworzenie usługi.

Na końcu łańcucha dostaw, a w zasadzie na jego początku, znajduje się konsument. Zaspokojenie jego potrzeb i oczekiwań stawiają sobie za cel w pierwszej kolejności menedżerowie łańcuchów dostaw. Zaawansowana logistyka, nowe modele, technologie wspomagające procesy i planowanie, a przede wszystkim zaufanie i partnerstwo w budowaniu nowych rozwiązań – te zagadnienia przyświecały konferencji Advanced Supply Chain.

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z konferencji na stronie: www.eurologistics.pl

Poleć ten artykuł:

Galeria zdjęć do artykułu

Pliki do pobrania

Szanowny Czytelniku,
zarejestruj się by uzyskać bezpłatny dostęp do materiałów z konferencji. W ten sposób dbamy o polepszanie jakości naszych usług i dostarczanych do Ciebie materiałów. Rejestracja oznacza akceptację aktualnej polityki prywatności.

Zobacz relacje z innych konferencji

Trendownia 2020

Trendownia 2020

25 września 2020
Android w magazynie

Android w magazynie

4 marca 2020

Relacja z konferencji: Manufacturing Summit 2019

12 listopada 2019

Relacja z konferencji: Kongres Transportowy 2019

28 października 2019