Relacja z konferencji: Kongres Transportowy 2019

Nie wahamy się tego napisać – to była jedna z najciekawszych konferencji transportowych ostatnich lat. Prelegenci nie chcieli kończyć swoich przemówień, bo też uczestnicy ich z uwagą słuchali. Debata rozgrzała salę niemal co czerwoności i nikt nie zwracał uwagi, że pora lunchu już dawno wybiła. Rozmowy handlowe między przewoźnikami i nadawcami można było zaobserwować podczas całego eventu, finalny moment (dokładnie kilkadziesiąt minut) nastąpił podczas Sesji Handlowej. Wreszcie dialogi między partnerami a klientami – wcale nie stanowiły marginesu spotkania. Ale po kolei…

Przedstawienie dziewięciu godzin konferencji w internetowej relacji jest nawet dla nas niemal niemożliwe. Dlatego ograniczamy się do podstawowych informacji, kto nie był niech żałuje lub… śledzi nasze strony internetowe – kolejne wydarzenia w 2020 roku, czyli już wkrótce. Na wstępie tylko dodamy, że działo się nie tylko na sali prelekcyjnej, ale także w foyer, gdzie uczestnicy mogli poznać rozwiązania optymalizujące działania w transporcie, które prezentowały Trimble, Profika Broker, Betacom, SRW, Groupe Espro, SKK.

Karty II generacji do tachografów cyfrowych. Sebastian Niemand PWPW.

Najważniejsze cechy nowych, inteligentnych tachografów

 • Wbudowany moduł DSRC odpowiada za zdalny odczyt danych przez służby kontrolne. Pobrane dane mają służyć wyłącznie do preselekcji podejrzanych pojazdów.
 • Odczyt informacji pomiędzy pojazdem a służbami kontrolnymi zarówno w ruchu jak i ze stanowiska na drodze
 • Komunikacja mikrofalowa 5,8
 • Nie trzeba wymieniać dotychczasowe karty I generacji – zachowują one aktualność do końca daty ważności/czasu wymiany.
 • Każdy serwis tachografów, który będzie chciał przeprowadzać kalibracje tachografu inteligentnego, musi posiadać karty warsztatowe II generacji. 

Transport Przyszłości: Prognozy dla transportu drogowego w Polsce 2020–2030. Grzegorz Urban, PwC.

Według autorów raportu, pięć sił najprawdopodobniej ukształtuje transport na przestrzeni najbliższej dekady.

 • Wzrost przewozów w kraju, w imporcie i eksporcie
 • Reorganizacja przewozów międzynarodowych
 • Niedobór kierowców
 • Digitalizacja (automatyzacja procesów, zaawansowane technologie cyfrowe)
 • Industrializacja (pojazdy autonomiczne i na napędy alternatywne)

Więcej na temat raportu PwC – w najbliższym wydaniu Truck&Business Polska – 5. grudnia

Rejestrowanie spółek za granicą – czy to się opłaca? Piotr Sebastian Hinc, Raphael Rojek Höpken & Partner.

Do podstawowych podatków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w Niemczech należą poniższe podatki.

 • Dochodowy od osób fizycznych (Einkommensteuer)
 • Dochodowy od osób prawnych CIT (Körperschaftsteuer) – 15 procent
 • Od działalności gospodarczej (Gewerbesteuer) – 7-17 procent
 • Od towarów i usług (Umsatzsteuer) – 7 lub 19 procent.

W zależności od prowadzonej działalności występują także m.in. podatek ubezpieczeniowy (Versicherungssteuer) – 19 procent i od środków transportu (Kraftfahrzeugsteuer).

Nie traćmy czasu – nie mamy na to pieniędzy! Czyli jak wdrożyć system TMS i zaoszczędzić 33% rocznie. Michał Olejnik, Szymon Lipski, Betacom.

Najważniejszym elementem jest oczywiście dobór systemu pod oczekiwania przewoźnika/spedytora. Nie ma sensu bowiem płacić i zagłębiać się w rozwiązania, które są nieprzydatne. Do tego intuicyjność obsługi, łatwość wdrożenia i możliwość bieżącego korzystania z obsługi posprzedażnej. Implikując TMS trzeba myśleć o przyszłości – stąd należy zwracać uwagę na elastyczność systemu względem kolejnych wdrożeń. Betacom wprowadził webowy system wspomagający zarządzanie procesami logistycznymi o nazwie VIA TMS służący do optymalizacji działalności operacyjnej oraz kontroli kosztów i jakości pracy w przedsiębiorstwach transportowo-spedycyjnych. Rozwiązanie obejmuje zarządzanie od momentu przyjęcia zlecenia transportu, poprzez monitorowanie drogi przesyłki, do raportowania zyskowności danego transportu. Wsparcie procesów B2B oraz funkcjonalności mobilne w znaczący sposób redukują koszty oraz zwiększają jakość usług. Opcje dostępu do funkcjonalności są w modelu abonamentowym z wykorzystaniem chmury obliczeniowej. Obsługa może odbywać się z poziomu przeglądarki internetowej wraz z aplikacjami na urządzenia mobilne. Eksperci pokazywali działanie systemu w praktyce na stoisku.

Zarządzanie firmą transportową – case study Gemini Transport. Wywiad na żywo z Marcinem Borkowskim.

Prezentacja prowadzona w formie dialogu prowadzącego konferencję Tomasza Czarneckiego z przewoźnikiem – Marcinem Borkowskim. – Nasza flota liczy 18 zestawów. Około 50 procent obrotów Gemini Transport pochodzi z transportu krajowego, prowadzimy również działalność spedycyjną. Najwięcej zleceń dotyczy branży FMCG – przewozów pomiędzy magazynami dużych korporacji a centralnymi magazynami sieci handlowych. Nie brakuje również zleceń od branży DIY (do it yourself) – marketów budowlanych. Są one sezonowe i nie lada wyzwanie stanowi rozłożenie pracy w ciągu roku. Opłacalne okazuje się nabywanie używanej floty, oczywiście w dobrym stanie – taki model właśnie stosujemy.

Dlaczego warto wnosić odwołania od kar nakładanych przez ITD. Marcin Mączyński, SRW.

Przedstawiciel firmy SRW, mający doświadczenia z pracy „po drugiej stronie”, opowiadał o kilku przypadkach z życia wziętych. Oto jeden z nich.

Kontrola drogowa. Inspektor zauważył na tachografie komunikat „jazda bez karty”. Ustalono, że kierowca nie rejestrował na swojej karcie jazdy. W tachografie nie było karty kierowcy, choć pojazd poruszał się po drodze publicznej. Prowadzący auto jako powód tłumaczył zagubienie karty.

Stwierdzono naruszenie: jazda bez karty kierowcy.

Kara dla przedsiębiorcy: 5000 zł.

Kara dla kierowcy: 2000 zł.

Rozwiązanie. Podstawa prawna Rozporządzenie 165/2014. W sytuacjach uszkodzenia, kradzieży lub zagubienia można prowadzić pojazd bez karty kierowcy przez maksymalnie 15 dni lub dłużej, jeśli konieczny jest powrót pojazdu do bazy. Warunek: kierowca może wykazać brak możliwości przedstawienia lub użycia karty.

Zarządzane leasingiem w przedsiębiorstwie transportowym. Dorota Munio, 10leasing.

– Prowadząc firmę, przedsiębiorcy mają możliwość pozyskania finansowania zewnętrznego poprzez zaciągniecie kredytu lub leasingu. Wysokość tego kapitału zależy przede wszystkim od kondycji finansowej przedsiębiorstwa i sytuacji gospodarczej na rynku. W przypadku dobrej koniunktury, banki i firmy leasingowe chętniej udzielają finansowania, nawet w sytuacji, gdy klient ma krótki staż działalności, stratę lub gorszą punktację scoringową. Obecna konsolidacja rynku finansowego w Polsce oraz spodziewane spowolnienie gospodarcze już teraz utrudnia pozyskanie finansowania start-upom i podmiotom z branży budowlanej. Dlatego warto pomyśleć o tym, żeby wcześniej przygotować się do ewentualnych trudności w pozyskaniu finansowania, rozdzielając swoje zaangażowanie na kilka banków czy firm leasingowych – to w przyszłości ułatwi nam pozyskanie kapitału. Miejmy nadzieję, że w 2020 roku dostęp do finansowania nie ulegnie pogorszeniu – mówiła Dorota Munio z 10leasing..

Najczęstsze pułapki i zagrożenia ubezpieczeń w transporcie. Łukasz Wawrzeńczyk, Profika Broker.

Na tą prezentację czekała spora grupa uczestników. Łukasz Wawrzeńczyk z firmy Profika Broker jak zwykle barwnie opowiadał na temat ubezpieczeń w transporcie. Nie zabrakło informacji dotyczących największych pułapek w OC przewoźnika. Są to m.in.

 • Niewystarczająca suma gwarancyjna
 • Redukcyjna suma gwarancyjna
 • Wysokość franszyzy redukcyjnej – udział własny
 • Nieprawidłowo jest wskazywany rodzaj przewożonych towarów.

Do tego dochodzą klauzule dodatkowe, które mogą negatywnie wpływać na wysokość wypłaty. Można by ich wymienić wiele: rażące niedbalstwo, nietrzeźwość, szkody w paletach i platformach, kontenerach, postój poza parkingiem strzeżonym, uprzątnięcie i utylizacja po szkodzie, zabezpieczenie towaru, podniesienie lub wyciągnięcie środka transportu, rozbój/rabunek, podwykonawcy, imigranci, deklaracja wartości, itp.

Problemy w relacji ubezpieczyciel-ubezpieczony najlepiej rozwiązywać… w momencie zawierania umowy. Warto poczynić stosowne zapisy, co wymaga nierzadko trudnych negocjacji, w czym pomóc może broker. Konflikty najczęściej dotyczą manipulacji kosztorysem przy szkodzie całkowitej, wyliczania kosztów szkód w oparciu o zamienniki, wyliczania roboczogodzin, zaniżania wartości środka transportu nieuszkodzonego przed wystąpieniem zdarzenia drogowego, braku dodatkowych rozszerzeń i stosowania podlimitów. Na szczegółowe pytania przedstawiciele firmy odpowiadali na stoisku.

10 sposobów na współpracę z nadawcą. Case study Oriflame. Marcin Podsiadły, Ewa Ambroziak, Oriflame.

1. Działaj w zgodzie z etyką i dobrymi praktykami biznesowymi oraz wartościami Oriflame.

2. Stosuj się do ogólnych warunków przewozu.

3. Zaakceptuj wzór kontraktu oraz warunek podpisania kontraktów ze spółkami zarejestrowanymi poza Polską.

4. Poznaj wytyczne odnośnie terminu płatności (60 dni), ważności warunków kontraktu (1-3 lat), zasad odstąpienia od umowy (90 dni).

5. Spełnij warunki wiarygodnego i odpowiedzialnego dostawcy (Ecovadis).

6. Katalogi Oriflame zmieniają się co 3-4 tygodnie – mamy produkty szybko rotujące – to wyzwanie dla łańcucha dostaw i kontrahentów.

7. Poznaj specyfikę sezonowości, szczytów paczkowych i charakterystykę dystrybuowanych produktów (ADR/DGR).

8. Mamy wysokie wymagania odnośnie akceptowanego poziomu serwisu (KPI) i oczekiwanych czasów dostaw (LT).

9. Globalne Centra Dystrybucji obsługują zamówienia dla kilkunastu krajów każdego dnia – ingerencja w „cut-off time” nie jest możliwa.

10. Bądź proaktywny, proponuj usprawnienia, wprowadzaj nowe rozwiązania, pozwól nam odkrywać nowe możliwości.

Android w transporcie – a na co to komu. Remigiusz Kaczewski, SKK.

Prelegent dywagował m.in. dlaczego warto monitorować transport. Jeden z najważniejszych argumentów dotyczy optymalizacji kosztów, na którą składa się wiele elementów, w tym: wybór najkrótszej możliwej drogi, dobór właściwego pojazdu do wielkości ładunku, dynamiczne dodawanie nowych punktów, modyfikacja zleceń w czasie rzeczywistym. Do tego dochodzi podniesienie jakości obsługi klientów, w tym bieżąca informacja o towarze, dostawa na czas w zadanym oknie czasowym, podgląd stanu realizacji zamówienia, eliminacja pomyłek przy kompletacji/dostawie. Pokonujący 4000 km miesięcznie kierowca, który poprawi swój styl jazdy o około 30 procent, zmniejsza koszt spalanego paliwa o około 265 zł miesięcznie. Szersze informacje można było otrzymać na stoisku.

Jak pozyskać i zatrzymać kierowcę w firmie transportowej. Mateusz Boruta, ECR Polska.

Oprócz tytułowej tematyki, Mateusz Boruta wspominał o Nici Ariadny a szczególnie „Systemie kompleksowej informacji logistycznej o lokalizacjach”. To baza użytecznych informacji o lokalizacjach, środowisku ich współdzielenia – dla optymalizacji pierwszego i ostatniego kilometra. Tworzona z myślą o kierowcach, spedytorach, planistach. Wśród korzyści warto wymienić większą dostępność zawodowych kierowców, wzrost ich zadowolenia, komfortu i wydajności, co z kolei przekłada się na pozostanie w zawodzie i łatwość wdrożenie nowych osób. Dodajmy do tego oszczędność 156 mln litrów oleju napędowego, redukcję zbędnych kilometrów i pojazdów oraz wpływ na bezpieczeństwo drogowe, pracę spedycji, terminowość dostaw.

Francja nadal atakuje – kolejne zmiany w przepisach o delegowaniu. Joanna Pasterzak-Jarosz, Groupe Espro.

Niedawno doszło do zmian w przepisach o delegowaniu. Ich nieznajomość może prowadzić do przykrych konsekwencji, zatem…

 • Pracy nielegalna – nowy typ przestępstwa w kodeksie karnym
 • Zaostrzenie kar za nieprzestrzeganie przepisów
 • Rozszerzenie uprawnień dla Inspekcji Pracy
 • Wymaganie należytej staranności przy weryfikacji kontrahenta
 • Uporządkowanie zakresu informacji, które mają być przekazywane przez zagranicznego pracodawcę francuskim instytucjom kontrolnym

Eksperci z Groupe Espro udzielali informacji na stoisku.

Turkusowa organizacja transportowa – case study PKS Gdańsk Oliwa. Zbigniew Hamanowicz, PKS Gdańsk-Oliwa.

Idea turkusowej rewolucji odnosi się do zupełnie odmiennego od tradycyjnych sposobu zarządzania firmą i została wprowadzona w PKS Gdańsk-Oliwa w 2017 roku. Co od tego czasu uległo zmianie w tym przedsiębiorstwie? Zmniejszyła się rotacja pracowników – z ponad 30 procent do 14,5 procent, to całkiem niezły wynik. Nastąpił wzrost satysfakcji zatrudnionych z wykonywanej pracy, ich motywacji a także zaufania do pracodawcy. Niebagatelne znaczenie ma podwyższenie poczucia bezpieczeństwa oraz branie odpowiedzialności za swoje działania. I wreszcie finanse: zwiększenie zysku operacyjnego o 20,7 procent rok do roku (2017-2018).

Sukcesja przedsiębiorstw transportowych. Julia Kołodziej, Kancelaria Prawnicza Waliszewski Jeliński.

Istnieją dwa sposoby ustanowienia zarządcy sukcesyjnego – za życia przez przedsiębiorcę oraz po jego śmierci. Właściciel firmy przed odejściem z ziemskiego świata powinien zadbać o powołanie zarządcy (który wyrazi zgodę) oraz wpis do CEIDG. Czynności te wymagają formy pisemnej. Po śmierci zarządcę sukcesyjnego może wybrać małżonek, któremu przysługuje udział w przedsiębiorstwie w spadku. Ale także spadkobierca ustawowy, zakładając przyjęcie przez niego spadku lub spadkobierca testamentowy (także zapisobierca windykacyjny) – jeżeli zgodnie z ogłoszonym testamentem przysługuje mu udział w przedsiębiorstwie w spadku (i przyjął go).

Czym powinna być a czym jest współpraca spedytor–przewoźnik. Andrzej Nowrotek, OZPTD.

Przedstawiciel związku przewoźników przedstawił obiektywne spojrzenie na współpracę, prezentując zarówno zarzuty względem spedytorów jak i przewoźników. Wśród „pretensji” do tych ostatnich, mowa była między innymi o dopuszczeniu do nadmiernej ilości środków transportowych w stosunku do potrzeb rynku – obecnie nadwyżka to ok. 20-30 procent. W liczbach: w 2004 roku ok. 40 000 koncesji na transport międzynarodowy, w 2018 roku było wydanych 250.000 wypisów z licencji. Konkurencja polsko–polska wyniszcza naszych przewoźników w związku z obniżaniem frachtów, rywalizacją o kierowców, niską pozycją negocjacyjną. Do tego dochodzi rozdrobnienie firm transportowych: średnio posiadają one 7 pojazdów. Jedynie 160 firm ma ponad 100 pojazdów (to i tak znaczny wzrost w ostatnim okresie).

Wymagania nadawców, przewoźników i spedytorów w łańcuchu dostaw. Tomasz Czarnecki, Truck&Business Polska.

Redakcja Truck&Business Polska przeprowadziła sondaż wśród ponad 60 przewoźników, niemal 30 nadawców transportu i 15 spedytorów, w którym oceniano wzajemną współpracę. Wyniki są bardzo ciekawe. Jednym z głównych problemów z jakim się wszyscy borykają we wzajemnych relacjach jest tak prozaiczna rzecz jak… komunikacja. Czyli coś, co w dobie różnego rodzaju możliwości przekazywania informacji powinno być oczywistą oczywistością. Jeśli szwankuje wymiana wiadomości i faktów, prawidłowy przebieg łańcucha dostaw musi być mocno zagrożony. Przewoźnicy negatywnie oceniają współpracę z nadawcami – niemal 60 procent przyznało ocenę niższą niż 6 w skali 1-10. Ponad 40 procent nadawców transportu narzeka na szybkość reakcji przewoźników na zmienność sytuacji związanej z załadunkami. Więcej o wynikach w najbliższym numerze Truck&Business Polska.

Debata. Kodeks dobrych zachowań w łańcuchu dostaw. Paneliści: Andrzej Nowrotek (OZPTD), Marcin Borkowski (Gemini Transport), Tomasz Janowski (ECR Polska), Wojciech Musiał (Jura Skałka), Artur Janyst (NPA Skawina).

Napisać, że podczas debaty „się działo”, to tak jakby nic nie napisać. Debatę rozpoczęliśmy z minimalnym poślizgiem czasowym i podczas dyskusji teoretycznie wybiła pora lunchu. Nikt jednak nie miał zamiaru jeść, bowiem wymiana poglądów rozgrzewała do czerwoności i praktycznie każdego ciekawiło co zostanie powiedziane za chwilę. W pewnym momencie paneliści, mimo swojej wielkiej wiedzy, mieli problem z zabraniem głosu, bowiem władanie nad mikrofonami wzięły osoby z sali, które dzieliły się niezwykle ciekawymi doświadczeniami, podając, co ważne, praktyczne przykłady. Wspólnie szukaliśmy rozwiązań dotyczących dobrych zachowań w łańcuchu dostaw, co chwilę wskazywano nowy wątek. Nie sposób ich spisać w sprawozdaniu z konferencji, zapraszamy zatem do naszych mediów – już wkrótce będzie można w nich przeczytać dokąd zmierza sytuacja w transporcie drogowym. Żeby tylko zajawić: digitalizacja nie rozwiąże problemów, kierowcy otrzymują absurdalne kary i nakazy, nie tylko spedytorzy mają problemy z profesjonalizmem, itp.

Jak wygrać przetarg na usługi transportowe. Marcin Chybiak, Walstead.

Przewoźników bardzo interesowało co należy zrobić, by być dobrze przygotowanym do przetargu, szczególnie biorąc pod uwagę, że kierował do nich słowa przedstawiciel zleceniodawców. Elementy procesowania w Walstead to ogłoszenie przetargu, złożenie ofert, ich weryfikacja (pod względem zgodności z założeniami przetargu), rozpatrzenie/porównanie propozycji współpracy, wybór najkorzystniejszych, „dogrywki”, podpisanie umów, rozpoczęcie współpracy. Warunek niezbędny do przystąpienia do przetargu stanowi spełnienie wszystkich podanych i opisanych w zapytaniu wymagań oraz terminowe złożenie oferty. Wybór zleceniobiorcy zależy przede wszystkim od tego, na ile dana propozycja jest korzystna i konkurencyjna. Podmioty zgłaszające chęć współpracy, muszą udowodnić, że dysponują odpowiednimi środkami i odpowiednimi kwalifikacjami.

Największe kontrowersje prawne w transporcie drogowym. Radosław Pluciński, kancelaria prawna Pluciński&Partnerzy.

Temat na tyle ciekawy, że szczegółowe dywagacje zajęłyby znacznie, ale to znacznie więcej niż planowane 20 minut. Kontrowersje wzbudzają m.in. umowy leasingu. Przy przekazaniu przedmiotu leasingu do używania należy sporządzić protokół i zlecić wykonanie profesjonalnych badań technicznych, zwłaszcza, gdy przedmiot leasingu nie jest nowy. W wielu umowach znajduje się przepis przewidujący doręczenie finansującemu protokołu odbioru rzeczy leasingowanej. Finansującego obciąża także obowiązek wydania korzystającemu odpisu umowy ze zbywcą oraz odpisów innych dokumentów w szczególności gwarancji, rachunki, faktury, atesty, instrukcje obsługi. Finansujący to tylko inwestor umożliwiający sfinansowanie nabycia rzeczy za wynagrodzeniem. Może nastąpić jednostronne rozwiązanie umowy przez finansującego, np. z powodu braków płatności rat lub stwierdzenia nieprawidłowego korzystania przedmiotu leasingu. Powinien jednak wyznaczyć odpowiedni termin dodatkowy do zapłacenia zaległości.

Nagroda

Przed Sesją Handlową jeden z uczestników poczuł zapewne moc szczęścia, będąc szczęśliwcem w losowaniu bardzo ciekawej nagrody – hulajnogi elektrycznej. Została ona ufundowana przez firmę Betacom.

Sesja Handlowa

Udział wzięli przedstawiciele takich firm jak Anwil, Bakalland, Barlinek, Cersanit, Classen, Ciech, Delecta, Europapier, Jura Skałka, Knauf, MFO, NPA Skawina, Oriflame, Oleofarm, Poczta Polska, Solaris Bus&Coach, Storaenso, Walstead, Żabka Polska.

Co się działo podczas Sesji Handlowej? Naprawdę nie wiemy. Pozostawiliśmy nadawców transportu z przewoźnikami i spedytorami, by mogli w spokoju nawiązywać kontakty i porozmawiać. Bez mikrofonów, podsłuchów, kamer. Ale jednego jesteśmy pewni – wiele z tych krótkich konwersacji będzie miała dalszy ciąg w postacie nawiązania współpracy. Tak pokazują przykłady wszystkich dotychczasowych Sesji Handlowych i tak będzie i teraz.

Kolejne truckowe eventy już w 2020 roku. Będzie się działo, więcej informacji już wkrótce na www.log24.pl i www.truck-business.pl

Poleć ten artykuł:

Galeria zdjęć do artykułu

Pliki do pobrania

Szanowny Czytelniku,
zarejestruj się by uzyskać bezpłatny dostęp do materiałów z konferencji. W ten sposób dbamy o polepszanie jakości naszych usług i dostarczanych do Ciebie materiałów. Rejestracja oznacza akceptację aktualnej polityki prywatności.

Zobacz relacje z innych konferencji

Trendownia 2024

Trendownia 2024

9 maja Witold Zygmunt
FUTURELOG 2023

FUTURELOG 2023

26 września 2023 Witold Zygmunt
Trendownia 2023

Trendownia 2023

26 kwietnia 2023 Witold Zygmunt
Trendownia 2022

Trendownia 2022

30 sierpnia 2022 Witold Zygmunt