Droga do ożywienia. Inwestycje zagraniczne w turystyce

Droga do ożywienia. Inwestycje zagraniczne w turystyce

Przed pandemią sektor turystyczny był jednym z czołowych sektorów napędzających inwestycje zagraniczne typu greenfield. Te czasy minęły bezpowrotnie. Pandemia Covid-19 mocno uderzyła turystykę. W wyniku kolejnych lockdownów, dużej niepewności i ograniczeń światowy ruch turystyczny skurczył się w kwietniu 2020 r. o około 97 proc., a w efekcie swoje plany zmienili też inwestorzy, wstrzymując większość projektów. Dziś z rynku zaczynają płynąć sygnały ożywienia. Czy to może być kierunek, który wykorzystają także polskie firmy?

Pandemia szczególnie mocno dotknęła bezpośrednich inwestycji zagranicznych w turystyce. Dane Światowej Organizacji Turystycznej wskazują, że globalne BIZ w turystykę spadły o ponad 73 proc. r/r w porównaniu do roku poprzedniego, osiągając w 2020 roku wartość 18 mld dolarów, by w kolejnych latach w dalszym ciągu spadać.  To oznaczało kres kolejnych rekordów osiąganych w sektorze w poprzednich latach. Jeszcze w 2019 r. globalne nakłady na nowe inwestycje w turystyce przekraczały 60 miliardów dolarów, generując około 135 tysięcy miejsc pracy.

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w hotelarstwie i turystyce ułatwiają rozwój infrastruktury, tworzenie miejsc pracy, transfer technologii i poprawę lokalnych udogodnień, przyczyniając się do ogólnego dobrobytu gospodarczego.

Trudne odbicie

Najnowsze dostępne dane wskazują, że w 2022 r. łączne inwestycje w turystyce wyniosły około 10 mld dolarów. Widzimy, że sektor potrzebuje dużo czasu, by zacząć odbudowywać się po pandemii. Analitycy wskazują jednak na pewne sygnały ożywienia. Mimo że wartość nakładów inwestycyjnych pozostaje wyraźnie niższa niż przed pandemią, to obserwujemy wzrost liczby ogłoszonych projektów typu greenfield w sektorze. W 2022 r. inwestorzy ogłosili globalnie 352 inwestycje, co oznacza wzrost o 23 proc. W porównaniu do roku poprzedniego, kiedy odnotowano 268 projektów. Regionem, który w ostatnim czasie przyciąga najwięcej nowych projektów, jest Europa Zachodnia, gdzie ogłoszono 143 inwestycje o łącznej wartości 2,2 mld dolarów.

 Hotele na pierwszym miejscu

Patrząc na bardziej szczegółowe dane z sektora, widzimy zdecydowaną przewagę segmentu hotelarskiego w branży. Odpowiadał on za blisko dwie trzecie wszystkich inwestycji zagranicznych w turystyce w latach 2018-2022. Pod względem liczby realizowanych projektów inwestycje bezpośrednie związane z tworzeniem bazy noclegowej stanowiły przeszło połowę (51 proc.) wszystkich inwestycji i aż 70 proc., jeśli uwzględnimy nakłady kapitałowe. Ten segment rynku przyciągnął w latach 2018 –2022 prawie 127 mld dolarów.

– Branża hotelarsko- turystyczna, charakteryzująca się dynamicznym charakterem i globalnym zasięgiem, oferuje wiele możliwości dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Inwestorów przyciąga potencjał wysokich zwrotów, korzyści z dywersyfikacji oraz rosnący popyt na podróże. Coraz więcej konsumentów zamiast dóbr konsumpcyjnych wybiera rekreację i atrakcyjne spędzanie wolnego czasu.  Rainbow jest beneficjentem tego trendu- wyjaśnia Marcin Prusak, dyrektor zarządzający Funduszem Ekspansji Zagranicznej w PFR TFI.

Polskie hotele w Grecji – integracja pionowa łańcucha wartości

Beneficjentem tego trendu jest polski touroperator Rainbow Tours, który od kilku lat systematycznie inwestuje w budowę i rozwój własnych hoteli zlokalizowanych w Grecji. W przedsięwzięciu uczestniczył Fundusz Ekspansji Zagranicznej, który w 2021 r. objął 34% udziałów w greckiej spółce zależnej  Rainbow Torurs – White Olive A.E. Pozyskany kapitał jest przeznaczony na dalszy rozwój działalności, w tym na pozyskiwanie i remontowanie nowych obiektów hotelowych. Aktualnie spółka planuje rozbudowę bazy hotelowej na Krecie, Rodos oraz Zakynthos.

Dzięki tej inwestycji Rainbow Tours umocni swoją pozycje na rynku UE. Inwestycja pozwoli zwiększyć posiadaną bazę hotelową, by w efekcie osiągnąć efekt synergii z posiadaną już infrastrukturą hotelową, a tym samym zwiększyć rentowność. 

– Zaangażowanie w rozwój działalności spółki zależnej Rainbow Tours wpisuje się w strategię Funduszu Ekspansji Zagranicznej. Inwestycja w spółkę White Olive pozwala umacniać pozycję Rainbow na rynku Unii Europejskiej i poprawić jej konkurencyjność. Ta strategia umożliwiła spółce uwolnienie potencjału oraz zwiększenie możliwości ekspansji na arenie międzynarodowej – podkreśla Marcin Prusak.

Obecnie Rainbow Tours dysponuje już siedmioma własnymi hotelami o wysokim standardzie. Będąc operatorem turystycznym, który rozwija własne hotele spółka realizuje strategię integracji pionowej. Może oferować klientom miejsca we własnych hotelach, kontrolując tym samym jakość oferowanych usług oraz ograniczając wpływ sezonowości na wyniki biznesowe.

Integracja działalności to częste zjawisko w branży turystycznej i usługowej. Oznacza stworzenie powiązań należących do tego samego łańcucha dystrybucji. Podobne tendencje obserwuje się w branży logistycznej, gdzie firmy w poszukiwaniu niezależności od zewnętrznych dostawców, inwestują w transport, magazynowanie i spedycję.

Poleć ten artykuł:

Polecamy