Jak przygotować koncepcję inwestycji zagranicznej?

Rocznie około 30 polskich firm decyduje się na zagraniczną ekspansję kapitałową. Polscy przedsiębiorcy inwestują za granicą, aby rozszerzyć kanały dystrybucji, przejąć konkurentów, zbudować nowe linie produkcyjne czy poprawić efektywność logistyczną. Choć każdy projekt jest inny, wszystkie mają pewien wspólny mianownik. Punktem wyjścia do ich realizacji jest pomysł. A to podstawa do stworzenia pełnej koncepcji inwestycji zagranicznej. 

Od pomysłu do strategii

W realizacji pomysłów na biznes zagraniczny polskie firmy wspiera Fundusz Ekspansji Zagranicznej, który udziela finansowania kapitałowego lub dłużnego, a także dzieli ryzyko inwestycji z polskimi przedsiębiorcami. Piotr Kuba z PFR TFI, które zarządza Funduszem Ekspansji Zagranicznej wyjaśnia, że właśnie zgłoszenie wstępnej koncepcji projektu inwestycyjnego jest pierwszym krokiem do nawiązania współpracy z funduszem i pozyskania finansowania.
Na wstępie poznajemy założenia projektu inwestycyjnego, czyli ogólny pomysł związany z ekspansją kapitałową, wstępną strukturę finansowania, a także kompetencje polskiego partnera, jego doświadczenie i sytuację finansową. Po pozytywnej weryfikacji inwestor przygotowuje bardziej szczegółową koncepcję, która powinna obejmować m.in. pełny biznesplan, analizę rynkową, projekcje finansowe a także planowaną strukturę własnościową. Te elementy są niezbędne, by ocenić szanse na biznesowe powodzenie projektu oraz oszacować ryzyko inwestycji – wyjaśnia Piotr Kuba, członek zarządu ds. inwestycyjnych w PFR TFI i podkreśla, że fundusz jako inwestor mniejszościowy nie ingeruje w koncepcję biznesową polskiego partnera, ale zostawia dużą swobodę w tym zakresie, podążając za przedsiębiorcami tam, gdzie widzą oni szansę na stworzenie dochodowego biznesu.

Dobór finansowania

Koncepcja inwestycji będzie miała bezpośredni wpływ także na dalszy przebieg całego procesu, w tym wybór finansowania projektu. Po uzyskaniu pozytywnej opinii dla inwestycji, fundusz negocjuje z polskim partnerem warunki umowy inwestycyjnej. Na tym etapie zapada także decyzja o tym, czy finansowanie będzie udzielone w formie pożyczki, czy też fundusz obejmie udziały w zagranicznej spółce zależnej. Cały proces trwa około 2-3 miesięcy – w zależności od tego jak duża jest jego skala. Po uzgodnieniu wszystkich warunków i formalności związanych z zawarciem umowy inwestycyjnej, następuje wypłata środków. W fazie operacyjnej projektu, której horyzont czasowy trwa od 5 do 10 lat, fundusz wspiera polskiego partnera w radzie nadzorczej zagranicznej spółki, a także monitoruje realizację założeń inwestycji. Możliwe jest także uzyskanie dodatkowego finansowania w sytuacji, gdy polski partner chciałby w dalszym ciągu rozwijać inwestycję. Wyjście funduszu z inwestycji następuje na warunkach ustalonych w umowie poprzez odkup udziałów przez polskiego partnera lub na skutek umorzenia udziałów w spółce zagranicznej.  

Co kraj, to obyczaj…

Dobrze znamy to powiedzenie i często używamy go w życiu codziennym, ale ukryta jest w nim ważna zasada, która sprawdza się w biznesie międzynarodowym. Chodzi o poznanie kontekstu kulturowego, w którym planujemy rozpocząć działalność. Badania prowadzone przez Gerta Hofstede wykazały, że kultura narodowa od zawsze wywiera silny wpływ na główny nurt działalności biznesowej. A świadomość występujących różnic pomiędzy kulturami poszczególnych narodów często decyduje o sukcesie lub niepowodzeniu międzynarodowych projektów biznesowych[1]. Również badania w zakresie finansów kulturowych potwierdzają, że inwestorzy pochodzący z różnych rejonów geograficznych i wywodzący się z różnych kultur podejmują różne decyzje inwestycyjne, a także inaczej podchodzą do kwestii takich jak ryzyko. Kultura narodowa uwidoczni się również w sposobie prowadzenia komunikacji, etykiecie biznesowej, kulturze pracy czy hierarchii organizacyjnej.
Dlatego przed rozpoczęciem każdej inwestycji zagranicznej obowiązkowym punktem dla inwestora jest wnikliwe poznanie rynku docelowego, które pozwoli dopasować ofertę i plan biznesowy do potrzeb i oczekiwań lokalnych klientów. Całościowe podejście do projektu i uwzględnienie czynników biznesowych, uwarunkowań prawnych i podatkowych, jak i elementów kulturowych pozwala lepiej przygotować się do działania w środowisku międzynarodowym.


[1] Gert Hofstede, Cultures and Organizations – Software of the Mind, (2011) https://www.academia.edu/23695832/Cultures_and_Organizations_Software_of_the_mind

Poleć ten artykuł:

Polecamy